E-Cigarette & Vaping Kits

IQOS 3 Kit Brilliant Gold

54% OFF AED 1,199.00

AED 548.90

IQOS 3 Kit Warm White

54% OFF AED 1,199.00

AED 548.90

iQOS Cap - Metallic Red

54% OFF AED 149.00

AED 69.00

iQOS Cap - Graphite Grey

54% OFF AED 149.00

AED 69.00

iQOS Cap - Forest Green

54% OFF AED 149.00

AED 69.00

iQOS Cap - Turquoise

54% OFF AED 149.00

AED 69.00

IQOS 3 Kit Stellar Blue

54% OFF AED 1,199.00

AED 548.90

IQOS 3 Kit Velvet Grey

54% OFF AED 1,199.00

AED 548.90